-1  اغلب  مردانی  که  از  نظر  عملکرد  جنسی  دچار  مشکل  هستند،  مخصوصا  آنهائی  که  مشکل
 راست  شدن  آلت  دارند،  با  همسر  یا  دوست  دختر  خود  به  راحتی  موضوع  را  مطرح  نمیکنند.
 -2  اغلب  مردان  سعی  میکنند  راه  حل  مشکل  خود  را  با  بحث  و  تبادل  نظر  در  جمعهای  مردانه
 مثل  محیطهای  کاری  یا  دوستان  پیدا  کنند  یا  در  اینترنت  دنبال  جواب  خود  می  گردند.
 -3  زنان  به  مردان  می  گویند  که  اندازه  آلت  آنها  اهمیتی  ندارد.
 در  حدود  یک  سوم  مردان  وجود  (Erectile  Dysfunction)  -4  راست  شدن  ناقص  یا  عدم  آن
 دارد،  جدا  از  اینکه  از  چه  نژاد  یا  رده  سنی  باشند.
 5  اینچ  (حدود  14  سانتیمتر)  عنوان  میشود.  /  -5  متوسط  اندازه  آلت  مردانه  حدود  5
 -6  سرطان  پروستات  رایج  ترین  نوع  سرطان  در  جهان  می  باشد.
 -7  هر  سال  38000  مرد  تنها  د  ر  ایالات  متحده  جان  خود  را  بر  اثر  سرطان  پروستات  از  دست
 میدهند  که  این  آمار  در  حال  افزایش  است.
 در  50  تا  75  درصد  مردان  وجود  دارد.  (BPH)  -8  تورم  خوش  خیم  پروستات
 -9  نود  درصد  از  مردان  از  اندازه  یا  طول  کنونی  آلت  و  توانائی  جنسی  خود  ناراضی  هستند.
 -10  اغلب  مردان  نسبت  به  افزایش  اندازه  آلت  خود  تمایل  دارند.
 اغلب  مردان  فکر  میکنند  تنها  را  واقعی  برای  داشتن  آلتی  بزرگتر  استفاده  از  یکی  از  روشهای  زیر
 است:
 -  پمپ  آلت
 -  لوازم  کششی  یا  وزنه  آلت
 -  عمل  جراحی
 پمپهای  آلت